Konsern

Informasjon til leverandører

Ferdaselskapene har fusjonert inn i Ferda Norge AS. Les mer om dette her.

Ansatte Kjededrift

Roy Ørebek

Drift

922 22 270

E-post

Trygve Andersen

Teknisk sjef

E-post

Anne Berit Aas

Garanti

E-post

Hege Ribe

Garanti

E-post

Marte Sylten

Kundeservice

E-post

Siv Berge

Kundeservice

E-post

Malin Grevstad

Kundeservice

E-post

Ansatte Marked

Marie Rosenborg Moen

Digital markedsfører

908 09 911

E-post

Ansatte Økonomiavdeling

Siv-Karin Rønnestad

Regnskap

E-post

Jostein Schei

Regnskap

E-post

Ansatte Ledergruppe

Leif Terje Hansen

Konsernsjef

416 01 754

E-post

Kåre Johan Røinås

Marked

906 39 738

E-post

Rune Lysaker

Innkjøp

917 84 940

E-post

Birgitte Linge Dalen

Økonomi

996 290 52

E-post